Höst- och vårterminer

2013-08-06

Här finns statistik från antagningsomgångar till höst- och vårterminer men de enklaste sättet att hitta statistik är att gå till UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Du hittar statistik från den senaste antagningsomgången på denna sida och i menyn kommer du till tidigare terminer.

Urvalsgrupper

I statistiken över antagna anges antalet antagna och lägsta antagningspoäng per urvalsgrupp.  De vanligast förekommande urvalsgrupperna är följande:

BI: Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering.
BII: Sökande med gymnasiebetyg med komplettering.
BIII: Sökande med betyg från utländsk gymnasieutbildning.
BIV: Sökande med studieomdöme från folkhögskola. 
HP: Sökande med resultat från högskoleprov.
SA: Sökande som inkommit med en sen anmälan.

Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de ovanstående.

 

Höstterminen 2013

Urval 2

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar till höstterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
HT2013

HT2013

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till kurser till höstterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
HT2013

HT2013

Urval 1

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar till höstterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
HT2013

HT2013

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till kurser till höstterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
HT2013

HT2013

Sökande

Antal sökande till programutbildningar till höstterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel PDF
HT2013 HT2013

Antal sökande till kurser till höstterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel PDF
HT2013 HT2013


Observera att eftersom man som sökande kan bli antagen till totalt 45 högskolepoäng på sin anmälan, så kan man till många kurser också bli antagen till fler alternativ än bara sitt förstahandsval. "Antal sökande första hand" är här därför inte helt rättvisande vad gäller faktisk sökandemängd.

Vårterminen 2013

Urval 2

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar till vårterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
VT2013

VT2013

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till kurser till vårterminen 2012, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
VT2013

VT2013

Urval 1

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar till vårterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
VT2013

VT2013

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till kurser till vårterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
VT2013

VT2013

Sökande

Antal sökande till programutbildningar till vårterminen 2013, sorterat efter lärosäte 

Excel                                                     

PDF                                                      

VT2013 VT2013


 

Antal sökande till kurser till vårterminen 2013, sorterat efter lärosäte

Excel PDF
VT2013 VT2013Höstterminen 2012

Urval 2

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar till höstterminen 2012, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
HT2012

HT2012

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till kurser till höstterminen 2012, sorterat efter lärosäte

Excel Pdf
HT2012

HT2012

Urval 1

Antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar till höstterminen 2012, sorterat efter lärosäte

Excel                                                     

PDF                                                      

HT2012 HT2012
 
Antal antagna och lägsta antagningspoäng till kurser till höstterminen 2012, sorterat efter lärosäte

Excel                                                     

PDF                                                      

HT2012 HT2012 

 

Sökande

Antal sökande till programutbildningar till höstterminen 2012, sorterat efter lärosäte 

Excel                                                       

PDF                                                    

HT2012

HT2012

 

  

Antal sökande till kurser till höstterminen 2012, sorterat efter lärosäte

Excel PDF
HT2012 HT2012
 

Observera att eftersom man som sökande kan bli antagen till totalt 45 högskolepoäng på sin anmälan, så kan man till många kurser också bli antagen till fler alternativ än bara sitt förstahandsval. "Antal sökande första hand" är här därför inte helt rättvisande vad gäller faktisk sökandemängd.