Gå till uhr.se

Behörighet

2011-04-13

Från och med antagningen till sommarterminen 2013 gäller högre krav i svenska och engelska för sökande med utländska gymnasiebetyg.

Den som har en oavslutad utländsk gymnasieutbildning kan medges undantag efter studier på komvux. Läs mer under 800-poängsregeln i vänsterspalten.

Grundläggande behörighet

En sökande som har avslutat en utländsk gymnasieutbildning har grundläggande behörighet om hans eller hennes utbildning ger tillträde till universitetsstudier i det land man genomförde den i.

Den sökande måste dessutom ha kunskaper i svenska, engelska och
matematik. (Behörighet i matematik gäller sökande med gymnasieutbildning som avslutats efter 2009-12-31).

Behörighet i svenska för nordiska sökande

Har en sökande gymnasieutbildning med danska, norska, isländska eller färöiska som modersmål i sin utbildning uppfyller hon eller han kravet i svenska för grundläggande behörighet.

Om den sökande har gymnasieutbildning från Finland och finska som modersmål måste hon eller han ha haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under minst tre år för att uppfylla kravet för grundläggande behörighet.

Behörighet i svenska för utomnordiska sökande

För grundläggande behörighet i svenska krävs något av följande alternativ:

• lägst betyget Godkänd i Svenska kurs B eller i Svenska som andra språk kurs   B från gymnasial vuxenutbildning

• lägst betyget E i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

• godkänt resultat från Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus)

• godkänt resultat på Rikstestet (erbjuds inte längre, men tidigare resultat gäller)

• ha godkänt resultat på ett avslutande test på en preparandutbilning som är anordnad av högskolan. Listan över godkända kurser finns i utländska bedömningshandboken.

Behörighet i svenska för sökande med svenska som modersmål

Det räcker inte att ha svenska som modersmål för att få grundläggande behörighet. En sökande måste kunna styrka att kunskaperna motsvarar rätt nivå. Godkänt resultat på Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) ger grundläggande behörighet i svenska och testet kan också göras på vissa platser utomlands.

För att läsa mer, gå till nordiska.su.se och klicka på Tisus.

Behörighet i engelska

Observera att en sökande inte alltid får behörighet i engelska även om man har betyg i ämnet från sin utländska gymnasieutbildning.

Högre krav för grundläggande behörighet i engelska efter 30 juni 2013

Från och med den 1 juli kommer Engelska kurs A inte längre räcka för grundläggande behörighet, utan den sökande kommer i stället behöva ha Engelska kurs B/Engelska 6.

Den som uppfyller behörigheten genom komvuxkursen Engelska kurs A daterad senast 30 juni 2013, kommer också i fortsättningen att vara behörig. Även den som redan har fått en bedömning från UHR/VHS där Engelska A finns med är grundläggande behörig i engelska enligt övergångsregler.  

Internationella tester kan också ge behörighet i engelska

Gå till utländska bedömningshandboken för att se vilka internationella test som kan ge behörighet i engelska och vilka resultat som krävs för motsvarande Engelska 6.

Övergångsregler

Övergångsreglerna gäller sökande som uppfyller behörighetskravet genom godkänt betyg i Svenska B/ Svenska som andra språk B och Engelska A före 1 juli 2013.

Behörighet i matematik

Sökande som har avslutat sin gymnasieutbildning från och med 1 januari 2010 måste också visa att han eller hon har kunskaper i matematik motsvarande den svenska gymnasiekursen Matematik 1 eller tidigare Matematik A. De flesta teoretiska gymnasieutbildningar ger behörighet i Matematik 1 respektive Ma A.

Särskild behörighet

För att ta reda på vad en sökandes gymnasieutbildning ger för behörighet, gå till utländska bedömningshandboken och sök fram det aktuella utbildningslandet under rubriken "Länder".

Områdesbehörigheter

De särskilda behörighetskraven uttrycks i områdesbehörigheter och visas i träfflistan på Antagning.se.

För att få en överblick av vad som krävs för varje utbildningsområde, se dokumenten områdesbehörigheter i högerspalten.