http://www.vhs.se är inte längre tillgänglig.
Verket för högskoleservice (VHS) har ersatts av Universitets och högskolerådet (UHR), www.uhr.se.

Har du egna bokmärken eller genvägar till VHS behöver du uppdatera dem så att de går till http://www.uhr.se istället.
Denna informationssida kommer bara vara tillgänglig till 2014-12-31
Om du inte skulle bli omriktad till UHR eller inte vill vänta så klicka här

Redirecting to http://www.uhr.se (10)